Wpływ głośnej lektury na rozwój dziecka

Wpływ głośnej lektury na rozwój dziecka post image

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zachęca do głośnego czytania dzieciom książek przez 20 minut dziennie, wskazując na pozytywny wpływ tego typu lektury na intelektualny oraz emocjonalny rozwój najmłodszych. Jednocześnie fundacja przestrzega przed nakłanianiem dzieci do samodzielnego czytania na głos – wbrew powszechnym opiniom, przynosi ono więcej negatywnych, niż pozytywnych skutków, przede wszystkim przyzwyczaja czytelnika do powolnego tempa lektury. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Skutki głośnego czytania przez dzieci”

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact