Szkoła została stworzona przez międzyuniwersyteckie stowarzyszenie „Apolina”. Rozpoczęliśmy działalność 8 listopada 2008 r. Szkoła Polinka w Tuluzie jest otwarta dla dzieci z rodzin polskich i francusko-polskich mieszkających w Tuluzie i okolicach. Proponujemy zajęcia dla dzieci w każdą sobotę od 9.30 do 12.15.

Zawartość pedagogiczna jest przygotowywana przez dyplomowanych i doświadczonych nauczycieli. Lekcje są dostosowane do poziomu znajomości języka i do wieku dzieci. Naszym celem jest również stworzenie miejsca atrakcyjnego dla dzieci, przestrzeni nauki języka, lecz także miejsca spotkań i wymiany doświadczeń dla rodzin.

W naszym nauczaniu skupiamy się na:

  • rozwoju języka polskiego poprzez zabawy edukacyjne, gry, lekturę, muzykę, sztukę
  • pokazaniu uczniom, ze język polski służy do komunikacji nie tylko z rodziną ale także z rówieśnikami,
  • przygotowaniu do pogłębionej nauki języka polskiego w przyszłości,
  • stymulacji wielozmysłowej w celu harmonijnego rozwoju,
  • uspołecznieniu poprzez gry i zabawy grupowe .

Rodzinom uczęszczanie do Polskiej Szkoły w Tuluzie pozwala na:

  • zapoznanie się z pomysłami na gry i zabawy edukacyjne w języku polskim, do wykorzystania w domu,
  • spotkanie innych rodziców i wymianę doświadczeń, poszerzenie kręgu znajomych oraz włączenie się w działania kulturalne prowadzone przez stowarzyszenia polsko-francuskie.

Ten post dostępny jest także w języku: francuski

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact