Szkoła językowa Polinka jest członkiem międzyuniwersyteckiego stowarzyszenia Apolina, które rozwija polsko-francuską działalność kulturalną, naukową i artystyczną w Tuluzie i regionie Midi-Pyrénées.

Głównym założeniem stowarzyszenia Apolina jest rozwój francusko-polskich projektów kulturalnych mających charakter uniwersytecki i wielodyscyplinarny oraz nastawionych na szerokiego odbiorcę.

Stowarzyszenie stanowi platformę powstawania wydarzeń, wsparcia inicjatyw i debat, skierowanych na poznawanie bogactwa różnych dziedzin naukowych i kulturalnych poprzez zbliżone lub skontrastowane podejście przedstawicieli obu krajów.

Apolina jest platformą:

  • Spotkań, pozwalającą na organizację wydarzeń mających na celu lepsze poznanie różnych aspektów współczesnej rzeczywistości polskiej: konferencje na aktualne tematy, teatr, kino, literatura, sztuki plastyczne, muzyka…
  • Wymiany, zawierania bezpośrednich kontaktów pomiędzy specjalistami polskimi i francuskimi zajmującymi się adekwatną tematyką z dziedziny naukowej lub artystycznej (kontakty mogące przerodzić się w nowe instytucjonalne związki partnerskie lub wzmacniąjące już istniejącą współpracę),
  • Koordynacji, ułatwiającej wspólne działania pomiędzy różnymi stowarzyszeniami i instytucjami regionalnymi, zaangażowanymi w związki i projekty francusko-polskie.

Kontakt:

César Juvé, Prezes Stowarzyszenia
Tel: +33 (0)6.77.80.11.72
Karolina Kunicka-Guérin, Sekretarz
Tel: +33 (0)6.79.38.08.95
apolina.toulouse@gmail.com

Ten post dostępny jest także w języku: francuski

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact