Stowarzyszenie Apolina
Szkoła językowa Polinka jest członkiem międzyuniwersyteckiego stowarzyszenia Apolina –
Association Interuniversitaire d’Actions Culturelles franco-polonaises, które rozwija polsko-francuską
działalność kulturalną, naukową i artystyczną w Tuluzie i regionie Midi-Pyrénées.

Stowarzyszenie Apolina powstało w 2007 roku z inicjatywy osób pasjonujących się Polską, jej kulturą
i historią. Rozszerzenie Unii Eurpejskiej zrodziło potrzebę lepszej znajomości i wymiany kultur
Francuskiej i Polskiej.
Głównym założeniem stowarzyszenia Apolina jest rozwój francusko-polskich projektów kulturalnych
mających charakter uniwersytecki i wielodyscyplinarny oraz nastawionych na szerokiego odbiorcę.
Apolina jest platformą zajmującą się:
-Organizacją spotkań i wydarzeń mających na celu lepsze poznanie różnych aspektów
współczesnej rzeczywistości polskiej: konferencje na aktualne tematy, teatr, kino, literatura,
sztuki plastyczne, muzyka…
-Organizacją wydarzeń takich jak : festiwal kina polskiego Kinopolska, wieczory literackie
-Uczestnictwem w wydarzeniach takich jak: Forom des Langues, Semaine polonaise
-Wymianą, zawieraniem bezpośrednich kontaktów pomiędzy specjalistami polskimi i
francuskimi zajmującymi się adekwatną tematyką z dziedziny naukowej lub artystycznej
(kontakty mogące przerodzić się w nowe instytucjonalne związki partnerskie lub
wzmacniąjące już istniejącą współpracę),
-Koordynacją, ułatwiającej wspólne działania pomiędzy różnymi stowarzyszeniami i
instytucjami regionalnymi, zaangażowanymi w związki i projekty francusko-polskie.
Apolina proponuje również kursy języka polskiego na terenie Tuluzy na poziomie początkującym i
zaawansowanym, oraz kursy języka francuskiego prowadzone przez nauczycieli FLE (français langue
étrangère), które zapewniają Polakom lekcje francuskiego tłumaczone w języku polskim.
Kontakt:
Kinga JOUCAVIEL, Prezes Stowarzyszenia Apolina
Mail : apolina.toulouse@gmail.com
Strona internetowa : www.association-apolina.fr

 

Ten post dostępny jest także w języku: francuski

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact