Projekt „Wschód – Zachód, Północ – Południe: łączy nas Polska”

Polinka – Polska Szkoła w Tuluzie wzięła udział w projekcie „Wschód – Zachód, Północ – Południe: łączy nas Polska. Dofinansowanie działalności szkół i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom”, którego celem jest wsparcie wybranych szkół w sześciu krajach: Austrii, Francji, Holandii, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech.Projekt ten koordynowany był przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, ze ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

W ramach tego projektu “Polinka “utrzymała refundację, która pokryła zakup nowości książkowych, zarówno dla dzieci jak i rodziców.

W ramach dotacji zostały również zakupione materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne niezbędne dla naszej działalności i rozwoju.Dzięki dotacji dzieci beda mogły skorzystać z autentycznych pomocy montessoriańskich, a wszystko to po to, by uatrakcyjnić nasza naukę w Polince.

Uczestnictwo w tym projekcie jest ogromnym wsparciem naszej lokalnej edukacji polonijnej.

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact