2016-03-19-022-Wielkanoc PolinkaMagdalena SARTRE 

Koordynator szkoły i nauczyciel w grupie przedszkolnej. Z Polinką związana od początku jej istnienia. Magister pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi mającymi problemy rozwojowe. Uczestniczyła w szkoleniach w zakresie różnych metod i technik edukacyjnych, propagatorka alternatywnych metod nauczania, w tym M. Montessori.

 

 

Urszula ADAMOWICZ

2017-04-01-058-Wielkanoc PolinkaAbsolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, magister wczesnej edukacji, pedagog z wykształcenia i pasji. Od 2015 mieszkanka Tuluzy i nauczycielka w grupie szkolnej.

 

 

 

Karolina MENVILLE

Absolwentka studiów politologicznych , studentka studiów 2017-04-01-051-Wielkanoc Polinkamagisterskich, na kierunku pedagogika- wychowanie przedszkolne oraz wczesnoszkolne z elementami logopedii. W Polince pracuje z grupą przedszkolaków, jako nauczyciel wspomagający. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Na co dzień pracuje we francuskim przedszkolu jako asystent nauczyciela.

 

 

Ekipa Polinki jest otwarta na współpracę z osobami, które czują pedagogiczną pasję i chciałyby poświęcić swój wolny czas na nauczanie języka polskiego, kultury, historii, geografii, sztuki, muzyki i 2016-03-19-076-Wielkanoc Polinkawszelkiego rodzaju kreatywności.

Zapraszamy do kontaktu z nami: ecolepolinka@gmail.com

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact