Dwujęzyczność: eksperci odpowiadają na pytania terapeutów i nauczycieli

Odpowiedzi specjalistów na pytania zadawane przez terapuetów i nauczycieli dzieci dwujęzycznych:

http://www.psychologia.pl/bi-sli-pl/educators_pl.html

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact