Drzwi otwarte w Polince

Polonijna  Szkoła „Polinka” wraz ze Stowarzyszeniem „Apolina” zaprasza Państwa na „drzwi otwarte”, które odbędą się w sobotę 22 września, o godzinie 10.30 w MDC Minimes.

Maison de la citoyenneté Nord

4 place du marché aux cochons

31200 Toulouse

Metro B – stacja Minimes Claude Nougaro 

Podczas spotkania omówione zostanie funkcjonowanie „Polinki” w najbliższym roku szkolnym, gdzie będzie można dokonać zapisów i opłat za zajęcia.

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact