Cykl artykułów o dwujęzyczności

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem artykułów opublikowanych na portalu StrefaPL. Artykuły te powstały w oparciu o prace naukowe prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej, psychologa, logopedy terapeuty i profesora w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalistkę w diagnozowaniu dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej: autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspargera, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej.

Zaburzenia rozwoju mowy czy naturalne oblicza dwujęzyczności?

Przereklamowana dwujęzyczność czyli o pułapkach bilingwizmu

Nauczyć się języka kraju, do którego emigrowaliśmy

Dwu(trzy)języczność – czym to się je?

Tacy sami, a ściana między nami – emigranci i ich dzieci

Dzieci polskich emigrantów i nauka języka polskiego na emigracji

 

 

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact