Akademia polonijnych liderów metodycznych

Na przełomie czerwca i lipca w Ostródzie odbyła się Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych. Magdalena Sartre – nauczycielka i koordynatorka w szkole « Polinka » wzięła udział w tym projekcie. Organizarotem projektu było Stowarzyszenie « Wspólnota Polska ».

Uczestnicy Akademii to nauczyciele polonijnii z : Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Włoch, Irlandii, Anglii, Holandii i Francji.

Był to bradzo intensywny tydzień pracy. Uczestnicy zapoznawali sie z różnymi zagadnieniami dotyczącymi pracy w edukacyjnych placówkach polonijnych : min: z wczesną nauką czytania, diganozą psychologiczną dzieci dwujęzycznych, interaktywnymi formami pracy z uczniem, rozwiązywaniem konfliktów…

Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych pedagogów.

Celem tego szkolenia bylo wyłonienie lokalnych ośrodkow metodycznych, które zostaną powołane na chwile obecna we Wloszech, Anglii i Holandii.

Najbliższe zajęcia w Polince

Brak zdarzeń do wyświetlenia.

Adres/Adresse

Zajęcia odbywają się:
Les cours ont lieu:
Maison de la Citoyenneté
4 place Marché aux Cochons
31200 Toulouse

Telefon i email kontaktowy
Télephone et email de contact:
ecolepolinka@gmail.com
+33 6 82 74 84 16

Formularz kontaktowy
Formulaire de contact